Business Central leverancemodel 

 

JCD A/S er specialister i Dynamics Business Central.
Vi forstår din virksomheds omkringliggende systemer og integrationen mellem dem.

 

Specialisterne hos JCD kender den nye verden, hvor tilretninger erstattes med apps ... hvor lange og dyre opgraderingsprojekter hører fortiden til.  

Derfor kan du migrere dit nuværende ERP-system ud fra skræddersyede koncepter, der giver dig mulighed for at opgradere til Business Central til en fast pris.

 

Hvad er en leverancemodel, og hvorfor arbejder vi med flere modeller?

En leverancemodel kan beskrives som den måde, vi sammen kommer fra A til B – altså fra indledende dialog til den endelige løsning står færdig.

I ERP branchen har man typisk arbejdet efter den klassiske vandfaldsmodel ... en dybdegående og omkostningtung procesanalyse og beskrivelse af opgaver. Det giver god sikkerhed omkring opgavens omfang og økonomi. Ulemperne er lange og statiske forløb, hvor du inddrages minimalt, og hvor det er svært at være forandringsparat. Det er ikke ideelt i en dynamisk verden hvor krav, behov og systemer fornyes hele tiden.


Hos JCD A/S arbejder vi med tre typer af leverancemodeller. Den konkrete leverancemodel afhænger af dit projektkoncept.

Det kan du læse meget mere om her på siden.

Business Central hvad koster Business Central migrering.png

Business Central priser ...

Hvad koster en ny løsning? Det spørgsmål står de fleste virksomheder overfor, når de skal migrere.

Migreringen skal være din virksomheds sidste større opgraderingsprojekt. Netop derfor skal du vælge den rigtige løsning. Hos JCD har vi gjort det nemt for dig ...

Hvad koster Business Central?

 

3 modeller for levering af Business Central

JCDs modeller tilgodeser det altafgørende og gennemgående krav i ERP-verdenen - nemlig at arbejde så tæt på standard Business Central som overhovedet muligt.

Vi tænker i standard processer, og sikrer at kun de mest værdiskabende tilpasninger implementeres i din færdige løsning.
Det er vigtigere end nogensinde, da du fremover skal opgradere din løsning langt oftere, end du tidligere har gjort.

Hos JCD er det ikke et succeskriterie at have dig i luften og klar til drift på få dage. I stedet fokuserer vi på at få dig med på rejsen og samtidig sikre, at du kommer fra A til B på den mest behagelige måde - med den bedst mulige løsning!

 

 

1. Opgraderingsleverance - Business Central

En opgradering kendetegnes ved, at du vil opgradere en Dynamics NAV perpetual (NAV 2013 – NAV 2018) til Business Central. Typisk fordi Du er tilfreds med din eksisterende løsning, men har brug for at opgradere af teknologiske hensyn.   

Ved denne model afholdes der ingen nævneværdig workshop udover en estimering af opgaven og en test-opgradering.
Testen skal synliggøre eventuelle tekniske udfordringer i forbindelse med opgraderingen.  

JCD oversætter al eksisterende kode fra CAL til AL ved hjælp af Microsofts standardværktøjer, som JCD har automatiseret yderligere for at få mindst mulig tidsforbrug på opgaven.
Med JCD opgraderingsleverance får du en fuldstændig tilsvarende løsning i forhold til både funktionalitet og data – leveret i den nye Business Central brugerflade.

 

 

2. Standardleverance Business Central

En standardleverance kendetegnes ved lav kompleksitet i dine eksisterende forretningsprocesser. En standard leverance kan leveres som to forskellige koncepter – henholdsvis finans og handel.

Standardleverancen foregår som udgangspunkt uden hensyntagen til et eventuelt behov for tilpasninger til standard funktionaliteten i Business Central. Eventuelle tilpasninger kan efterfølgende udarbejdes i en fase to.

Standardleverancen er en foruddefineret standardopsætning. Du kan få den leveret inkl. undervisning og overførsel af stamdata – til en fast pris.

 

 

3. Udvidet leverance Business Central

En udvidet leverance påbegyndes med udgangspunkt i en workshop mellem JCD A/S og din forretning.
Formålet med workshoppen er at analysere på omfang og pris for den endelige opgave og kan tage udgangspunkt i en af følgende to modeller: 

 • Ny ERP
  Kendetegnes ved et ønske om at udskifte nuværende ERP løsning med noget andet og mere tidssvarende.
  Ny ERP kendetegnes desuden ved et ønske om øget digitalisering og effektivisering.
  Denne model fokuserer på nuværende situation og på fremtiden. Der er ikke fokus på historik og hvilken funktionalitet din nuværende/tidligere løsning understøttede.  

 • Re-implementering
  En re-implementering kendetegnes ved et ønske om en ny løsning med samme funktionalitet som din eksisterende løsning (C5, ældre version af NAV, eller 3. parts løsning).
  Det er en 1-til-1 løsning baseret på en ny software.
  Ved en re-implementering er der fokus på din eksisterende løsning og på eksisterende processer i forretningen.  

 

Efter gennemført workshop udarbejdes løsningsforslag på opgaven. 

De øvrige faser af leverancen understøttes af følgende konkrete, værdibaserede argumenter: 

 • Hele leverancen foregår generelt med udgangspunkt i standard Business Central. Formålet er at tvinge dig og dine brugere til så vidt muligt at tænke og praktisere standard funktionalitet.

 • Identificerede gaps udvikles ved at gennemføre et såkaldt ”loop”, hvor vi planlægger, udvikler, del-tester og implementerer de først-prioriterede tilpasningsopgaver.
  Herefter funktionstestes det samlede forretningsflow, inden vi eventuelt påbegynder et nyt loop med de næst-prioriterede tilpasningsopgaver. 
  Formålet med prioriteringen er først at udvikle identificerede gaps efter du har forsøgt dig med standard funktionalitet. Resultatet er i 10 ud af 10 tilfælde en ny løsning med langt færre tilpasninger, end vi oplever ved de klassiske leverancemodeller.

 • Test og release af tilpasninger sker via Microsofts værktøjer. Det sikrer kvalitet inden frigivelse til dit miljø. 

 • Det agile element i modellen sikrer en forandringsparat proces, hvor du og dine brugere deltager hele vejen, og hvor det er muligt at ændre kurs undervejs i tilfælde af omskiftelige krav fra omgivelserne.    Business Central implementering JCD.png

  

Vil du vide mere om Business Central i din virksomhed?


Når du skriver dig op i formularen, gemmer og behandler JCD dine data. Du kan altid bede om indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig, ligesom du kan bede om at få dem slettet. Læs vores privatlivspolitik