Hvorfor vælge JCD A/S som din Business Central leverandør?

 

JCD A/S er specialister i Dynamics Business Central.
Vi har et indgående kendskab til Business Central og forstår din virksomheds omliggende systemer og integrationen mellem de dem.

 

Specialisterne hos JCD kender den nye verden, hvor tilretninger erstattes med apps ... hvor lange og dyre opgraderingsprojekter hører fortiden til. Derfor kan du migrere dit nuværende ERP-system ud fra skræddersyede koncepter, der giver dig mulighed for at opgradere til Business Central til en fast pris.

 

JCDs vision er at skabe vækst og øge konkurrencekraften igennem en digitalisering af værdikæden i din forretning. På den måde kan vi sammen skabe konkurrencemæssige fordele i dit marked. Business Central understøtter digitaliseringsprocessen.

Med JCDs know-how får du de bedste muligheder for at opnå din virksomheds mål.  

Business Central hvad koster Business Central migrering.png

Det spørgsmål står de fleste virksomheder overfor, når de skal migrere.
Migreringen skal være din virksomheds sidste større opgraderingsprojekt. Netop derfor skal du vælge den rigtige løsning.  

Hos JCD har vi gjort det nemt for dig at skifte løsning.

Hvad koster Business Central
JCD Business Central standard migrering.png (1)

 

JCDs implementerings koncept - Finans  

JCD leverer Business Central klar til brug. Din løsning får den prædefinerede standardopsætning med alle nødvendige parametre i din løsning.
Udbyttet for dig er en køreklar finansløsning.  

Har din virksomhed eventuelt brug for assistance til undervisning i, hvordan I bruger løsningen, eller skal der laves ændring af standardopsætning? Disse  foretages og faktureres efter medgået tid. 

 

JCDs implementerings koncept - Handel  

JCD leverer Business Central klar til brug. Din løsning får den prædefinerede standardopsætning med alle nødvendige parametre i din løsning.
Udbyttet for dig er en køreklar finansløsning. Udbyttet for dig er
en køreklar finans-, handels- og lagerløsning.  

Undervisning og flyt af stamdata er inkluderet i løsningen fra dag ét.
Eventuel assistance til ændring af opsætning foretages og faktureres på medgået tid.  

 

JCD : Opgradering. Model 1:1 

En opgradering kendetegnes ved, at du ønsker at opgradere en nyere NAV perpetual (NAV 2013 – NAV 2018) til Business Central.  

Ved denne model afholdes der ingen nævneværdig workshop udover test-opgradering og estimering. 

JCD oversætter al eksisterende kode fra CAL til AL vha. Microsofts standardværktøjer, som JCD har automatiseret yderligere på.
Du kan
 forvente en fuldstændig tilsvarende løsning i forhold til både funktionalitet og data – bare leveret i den nye brugerflade 

 

JCD : Udvidet leverance 

Dette projektkoncept påbegyndes med udgangspunkt i en workshop mellem JCD og dig.
Formålet med workshoppen
er at analysere på omfang og pris for den endelige opgave, og kan tage udgangspunkt i en af følgende to modeller: 

 1. Ny ERP kendetegnes ved et ønske om at udskifte nuværende ERP løsning med noget andet og mere tidssvarende.
  Ny ERP kendetegnes desuden ved et ønske om øget digitalisering og effektivisering. Ved ny ERP fokuseres der på den nuværende situation og på fremtiden – og ikke på historikken og hvilken funktionalitet den gamle løsning understøttede.
    

 2. Re-implementering 
  En Re-implementering kendetegnes ved et ønske om en ny løsning med samme funktionalitet som den eksisterende løsning (C5, gammel NAV, eller 3. parts løsning) – altså en 1-til-1 løsning baseret på en ny software.
  Ved en re-implementering fokuseres der på den eksisterende løsning og på de eksisterende processer i forretningen. 
   

 

Efter gennemført workshop skal der udarbejdes løsningsforslag på opgaven.  

De øvrige faser af leverancen understøttes af følgende konkrete, værdibaserede argumenter: 

 • Hele leverancen foregår generelt med udgangspunkt i standard Business Central. Formålet er at tvinge dig og dine brugere til at tænke og praktisere standard funktionalitet så vidt muligt. 

 • Identificerede gaps udvikles ved at gennemføre et såkaldt ”loop”, hvor vi planlægger, udvikler, del-tester og implementerer de først-prioriterede tilpasningsopgaver.
  Herefter funktionstestes det samlede forretningsflow, inden vi eventuelt påbegynder et nyt loop med de næst-prioriterede tilpasningsopgaver.
   

 • Test og release af tilpasninger sker via Microsofts værktøjer. Det sikrer en sikker kvalitet inden frigivelse til dit miljø. 

 • Det agile element i modellen sikrer en forandringsparat proces, hvor du og dine brugere deltager hele vejen, og hvor det er muligt at ændre kurs undervejs i tilfælde af omskiftelige krav fra omgivelserne.  
Business Central implementering JCD.png

Vil du vide mere om Business Central i din virksomhed?


Når du skriver dig op i formularen, gemmer og behandler JCD dine data. Du kan altid bede om indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig, ligesom du kan bede om at få dem slettet. Læs vores privatlivspolitik