JCD WiFi as a Service

Nem og kontinuerlig drift af dit trådløse netværk.

WiFi er det trådløse omdrejningspunkt. Dine medarbejdere og gæster kræver høj ydelse og stor rækkevidde af dit WiFi, mens du som it-ansvarlig kræver den bedste sikkerhed.

Med løsningen JCD WiFi as a Service sikrer du en nem og kontinuerlig drift af dit trådløse netværk i din virksomhed - uden behov for teknisk indsigt.

 


 

Denne service leveres med fuldt opsatte access points, der er klar til at blive tilsluttet virksomhedens netværk.

Ved levering er der oprettet et internt, trådløst netværk til virksomhedens PCere, og et trådløst netværk der kan benyttes af gæster. Dette sikrer, at gæster ikke kan tilgå virksomhedens netværk.

 

Rutinemæssig kontrol - remote

JCD A/S tilbyder rutinemæssigt eller periodisk at kontrollere dine access points. Vi tilgår hver måned dine access points remote fra JCDs adresse og kontrollerer både software og
tilgængelighed. I tilfælde af manglende tilgængelighed kontakter JCD dig via mail eller telefon med henblik på at aftale fejlretning*.

 

Optimeret drift

Når ét af dine access points går ned, vil dine resterende access points skulle bære samme belastning - antallet af brugerne er jo uændret.
Det betyder, at belastningen fordeles på færre enheder, og at dine medarbejdere vil opleve forringet hastighed. Netop derfor er det vigtigt, at dine access points rutinemæssigt bliver tjekket og giver det allerbedste trådløse signal.

Skulle et trådløst access point blive defekt, sendes der et nyt til erstatning af det defekte. Det nye access point er fuldt konfigureret og klar til at blive monteret. Den defekte enhed returneres til JCD. Denne garanti gælder i abonnementets løbetid

 

Bedre sikkerhed

Producentens softwareopdateringer indeholder som regel både nye funktioner og kan også optimere hastigheden. Opdateringer kan derfor have positiv indflydelse på forbindelsen til dit trådløse netværk, på sikkerheden og på den hastighed dine medarbejdere oplever.
Når du løbende opdaterer din virksomheds access points, er du bedst sikret mod uvedkommende, som ønsker at udnytte eventuelle sårbarheder i dit trådløse netværk.
Lad JCD sørge for at opdatere dine access points. På den måde har du vished om, at din software altid er up-to-date.

*fejlretning er ikke indeholdt i service.

 

Hent hele løsningen som PDF

Pris er ekskl. fysisk
installation og undervisning

 

DKK pr. access point pr. md.

DKK 89

For abonnementsbetingelser kontakt JCD A/S

 

Alle priser er ekskl. moms

 

Hent hele løsningen som PDF