det siger AKV:

 

Hos AKV manglede vi en løsning, til at afhjælpe manuelle, tunge og papirbårne arbejdsgange.

Sammen med JCD har vi designet en løsning, der minimerer tidsforbruget ved hjælp af færre manuelle processer. Samtidigt har vi opnået et nutidigt flow, der automatiserer. Gevinsten har været en væsenligt mindre fejlmargen. 

Nu taster vi kun data én gang, og undgår samtidigt en del flaskehalse.

Løsningen brugervenlig og nem for vores medarbejdere at benytte. 

Vi har oplevet JCD A/S som en god og professionel sparringspartner gennem udviklingsprocessen og implementering af løsningen"

 

Brian Nielsen
Økonomichef / Chief Financial Officer

Microsoft Power Apps til produktionsvirksomheden AKV Langholt

AKV fik en løsning til at afhjælpe manuelle, tunge og papirbårne arbejdsgange. Den ugentlige måleraflæsning i produktionen; en proces der udover at være papirbåren, også var en aflæsning, der affødte opgaver i organisationen - uden det skabte den ønskede merværdi.

AKV Langholt er én af fire danske producenter af primært kartoffelstivelse.

AKV Langholt producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere.
Dette sker i en energitung proces, hvor der bruges både el og naturgas fordelt på 58 forskellige energimålere.

 

it-udfordring: manuelle arbejdsgange

AKV manglede en løsning til at afhjælpe flere manuelle, tunge og papirbårne arbejdsgange.
Den ugentlige måleraflæsning i produktionen; en proces der udover at være papirbåren, også var en aflæsning, der affødte opgaver for flere medarbejdere i organisationen - uden det skabte den ønskede merværdi.

Ugentlig vil én eller flere medarbejdere ved AKV være involveret i aflæsningen af 58 målere placeret rundt omkring i produktionen. Én medarbejder aflæste manuelt en måler og noterede forbrug - på en papirskabelon, der efter aflevering skulle aflæses og indskrives i Excel ark.

Denne proces var til stor frustration, og ofte forbundet med yderligere arbejde ved fejl-aflæsning af måler eller indtastningen af måleraflæsningen.

 

Løsning med Power Apps og SharePoint-lister:

Både AKV og JCD A/S stræbte efter et løsningsdesign, der skulle overholde tre vigtige kriterier:

  1. Tast data én gang.
  2. Udnyttelse af standard-funktionalitet
  3. Ingen drift og vedligeholdelse ift. integration mellem de forskellige komponenter/platforme.

 

JCD har udnyttet SharePoint-lister som database. Da de lever op til alle tre ovenstående kriterier.
Samtidigt mindede arbejdsmetode og den løbende udvidelse om den metode, man arbejdede med i Excel. Gevinsten var øget ibrugtagelse og adoption fra medarbejderne.

I dag bruger medarbejderne Power Apps til at foretager aflæsninger af målerne.
Fra app’en scannes en QR kode, der sikrer, at de står ved den rigtige måler. Herefter tages der et helt simpelt billede af måleren, tallet noteres ind og opgaven er færdig.
Skulle der være fejl indtastningen (med validering af aflæsning for same periode sidste år) vil medarbejderen nu kunne bruge billedet som ekstra validering af korrekt indtastning.


Når målingen er foretaget, kan denne aflæses på SharePoint-listen, så der ikke længere er flaskehalse ved indtastning af aflæst data. Med andre ord – AKV taster kun data én gang!

 

www.akv.dk

 

Kunne du tænke dig en lignende løsning til modern workplace?

For at vi kan sende dig noget fantastisk indhold, er vi nødt til at gemme og behandle dine data. Du kan altid bede om indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig, ligesom du kan bede om at få dem slettet. Jeg giver tilladelse til, at JCD A/S opbevarer og behandler mine oplysninger og til, at JCD A/S må kontakte mig på email og telefon Læs vores privatlivspolitik