Lessor Workforce Login

Løsningen der på få sekunder scanner dine medarbejderes fingeraftryk, stempler dem ind og viser dem dagens arbejdsopgaver.

JCD A/S har i samarbejde med LESSOR Workforce udviklet en løsning til ind- og udstempling via fingeraftryk.

 


 

For virksomheder der aflønner differentieret i forhold til arbejdsområder er denne løsning virkelig effektiv og tidsbesparende, da den samlede løn udregnes automatisk.

Løsningen består af to moduler. Det første er et administrationsmodul, hvorfra medarbejdernes fingeraftryk administreres. Det andet er et timeregistreringsmodul, hvor medarbejderne foretager ind- og udstemplinger og fordeler arbejdstiden på de respektive arbejdsområder.

 

En sikker timeregistrering
Mister maskinen forbindelsen til internettet, vises et offline-vindue, hvor medarbejderen selv skal vælge, om de vil stemple ind eller ud. Systemet gemmer denne information, og sender den automatisk, når forbindelsen igen er “oppe”, og maskinen er online.

 

Indstempling
En indstempling foregår på den måde, at medarbejderen scanner sit fingeraftryk og får vist et indstemplingsbillede. Heraf fremgår vagtens tidsrum og arbejdsgruppe. Dette kan dog rettes ved ændringer, hvis det planlagte arbejdsområde eksempelvis ikke stemmer overens med den vagt, som reelt set skal varetages.

Programmet starter op på indstemplings-skærmen, hvor medarbejderen skal scanne sit fingeraftryk for at få adgang. Når fingeraftrykket genkendes, hentes medarbejderens informationer, og ind- eller udstemplingsvinduet vises.

 

Udstempling
Ved udstempling registreres al arbejdstid automatisk på det arbejdsområde, der blev angivet ved indstempling. Medarbejderen har mulighed for at redigere og tilføje yderligere arbejdsområder til vagten, hvis han/hun har varetaget andre arbejdsopgaver, end dem der oprindelig var planlagt.

Når der stemples ud, er det desuden muligt at angive arbejdstypen indenfor arbejdsområdet. Ydermere kan en fraværsfunktion aktiveres, så medarbejderen selv kan registrere eventuelt fravær. Ved tryk på ”Stempel ud” er alle data registreret og klar til godkendelse. Godkendelse sker online og administreres af en udvalgt administrator.

 

Hent hele løsningen som PDF

Pr. station ved køb af 1 - 3 stationer
Inkl. fingerscanner og software. Ekskl. PC

DKK 8.000

 

Pr. station ved køb af 4 - 6 stationer
Inkl. fingerscanner og software. Ekskl. PC

DKK 7.000

 

Pr. station ved køb af 6+ stationer
Inkl. fingerscanner og software. Ekskl. PC

DKK 6.500

 

Pris ved køb på abonnement

Ved abn. kræves min. 10 medarbejdere/brugere.

Pr. medarbejder | Pr. md.

DKK 20

Inkl. opdateringsabonnement

For abonnementsbetingelser kontakt JCD A/S

 

Alle priser er ekskl. moms